Historie výstavby / History of construction

 

3.11.2004

1.12.2004

11.12.2004

17.12.2004

6.1.2005

25.1.2005

studie